www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » spis treści

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej w okresie wczesnej dorosłości1. Wstęp2. Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej

 2.1. Homoseksualizm / homoseksualność - orientacja psychoseksualna

 2.2. Jakość życia i jej uwarunkowania

 2.3. Jakość życia w okresie wczesnej dorosłości

 2.4. Uwarunkowania poczucia jakości życia osób o orientacji homoseksualnej

 2.5. Wnioski3. Metodologiczne podstawy badań własnych

 3.1. Problemy badawcze

 3.2. Definicje i struktura badanych zmiennych

 3.3. Hipotezy badawcze

 3.4. Plan i etapy badań

 3.5. Operacjonalizacja zmiennych

 3.6. Dobór osób do badań

 3.7. Organizacja badań

 3.8. Schemat statystycznej analizy danych4. Analiza wyników badań własnych

 4.1. Statystyczny opis uzyskanych wyników

 4.2. Statystyczna weryfikacja hipotez

 4.3. Analiza skupień

 4.4. Wnioski z badań5. Zakończenie6. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.