www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Schemat statystycznej analizy danych

Schemat statystycznej analizy danych

W procesie statystycznej weryfikacji hipotez wykorzystano następujące metody statystyczne

  1. metody opisu statystycznego:

  1. metody oceny istotności różnic między porównywanymi grupami:

  1. metodę analizy korelacyjnej:

d) metodę analizy skupień do oceny podobieństwa badanych osób między sobą pod względem układu badanych zmiennych.

Wszystkich obliczeń dokonano wg gotowego pakietu statystycznego STATISTICA31.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.