www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej

Wprowadzenie

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej jest tematem niezwykle złożonym. Ze względu na charakter pracy w rozdziale tym przedstawiona zostanie definicja homoseksualizmu, poczucia jakości życia oraz wpływów, jakie wywiera społeczeństwo na poczucie jakości życia osoby, która jest homoseksualna. Przyjęto tu, że stereotypy, a co za tym idzie naznaczenie społeczne, będą wywierały ogromny wpływ na osoby homoseksualne. Przedstawione też zostaną wyniki badań CBOS, które jednoznacznie określają stosunek społeczeństwa do osób o orientacji homoseksualnej. W rozdziale tym opisane będą też uwarunkowania poczucia jakości życia w sytuacji bycia osobą o orientacji homoseksualnej.

Celowo w pracy pominięty został problem homogenezy. Uczyniono to z kilku powodów. Po pierwsze brak jest jednoznacznego wyjaśnienia homoseksualizmu. Nic nie jest czarne, czy białe. Należy pamiętać, że każde życie jest bardzo złożone. Nie można powiedzieć, że błąd podczas maskulinizacji u mężczyzn i prawa końcówka chromosomu X - Xq28 u kobiet - odpowiadają za homoseksualizm. Poza tym wydaje się, że kwestia przyczyny nie jest tu najważniejsza. Punktem wyjścia w tej pracy jest więc, że homoseksualizm istnieje, obok heteroseksualizmu, jako orientacja psychoseksualna.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Homoseksualizm / homoseksualność - orientacja psychoseksualna


Jakość życia i jej uwarunkowania


Jakość życia w okresie wczesnej dorosłości


Uwarunkowania poczucia jakości życia osób o orientacji homoseksualnej


Wnioski


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.