www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej » Wnioski

Wnioski

Osoby o orientacji homoseksualnej stanowią mniejszość w naszym społeczeństwie. Ich życie bardzo często jest wynikiem nacisku społecznego związanego m.in. ze społecznym oczekiwaniem pełnienia ról, a nie świadomej decyzji danej jednostki. Funkcjonujące stereotypy i uprzedzenia powodują, że homoseksualizm na początku XXI wieku, podobnie jak w połowie XIX – traktowany jest jako zboczenie płciowe, dewiacja i patologia. W wielu krajach obowiązuje całkowity zakaz stosunków homoseksualnych – np. w Bośni, Hercegowinie, Gruzji. W innych krajach (Austrii, Liechtenstein) zakazane jest działanie organizacji homoseksualnych. Stanowi to pogwałcenie praw ludzi do stowarzyszania się. W Arabii Saudyjskiej homoseksualizm karany jest śmiercią, na Kubie karze się homoseksualizm do roku więzienia, na Cyprze – do 5 lat.

Temat homoseksualizmu jest bardzo złożony i trudno jest objąć wszystkie jego aspekty. Duże kontrowersje wzbudza legalizacja związków małżeńskich homoseksualnych, adopcja dzieci, czy też sztuczne zapłodnienie kobiety w przypadku, gdy ujawniła ona, że jest homoseksualna. Na pytania te nie da się w tym miejscu pracy odpowiedzieć.

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej uzależnione jest, jak się wydaje, od wielu czynników, także od stopnia ujawnienia swej orientacji, a co za tym idzie możliwości wyrażania siebie, swoich uczuć i emocji. Wiele osób w rozmowie ze mną buntowało się przeciwko takiemu tematowi pracy uważając, że jest to „użalanie” się nad nimi, pokazanie, że ich życie jest gorsze. Dopiero wielogodzinne rozmowy doprowadziły do, mam nadzieję, wzajemnego porozumienia i zrozumienia. Osoby o orientacji homoseksualnej są tak samo wartościowymi ludźmi, jak pozostali członkowie społeczeństwa. Jednak ich życie nie jest takie samo, gdyż uzależnione jest od wielu czynników, od których nie jest uzależnione życie osoby heteroseksualnej. Decyzja o powiedzeniu innym o swej preferencji psychoseksualnej dotyczy tylko osób homoseksualnych, gdyż społeczeństwo w większości jest heteroseksualne i to uważane jest za zgodne z naturą człowieka28.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.