www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych

Metodologiczne podstawy badań własnych

Wprowadzenie

Wiele czynników ma wpływ na poczucie jakości życia. Biorąc pod uwagę temat pracy, nie sposób zbadać ich wszystkich. Dlatego też ograniczyć się można do wyróżnienia i zbadania niektórych zmiennych, które są najbardziej istotne w sposób znaczący mają wpływ na poczucie jakości życia badanych przeze mnie osób. W kolejnych podrozdziałach przedstawiony zostanie problem badawczy i hipotezy, które zostaną zweryfikowane przez przeprowadzone badania porównawcze. Opisana też zostanie charakterystykę badanych zmiennych, opis stosowanych narzędzi badań oraz procedury badawczej i zasad doboru osób do badań. Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy poczucie jakości życia u osób o orientacji homoseksualnej różni się od poczucia jakości życia osób o orientacji heteroseksualnej oraz jakie zmienne mają wpływ na wysokość poczucia jakości życiaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Problemy badawcze


Definicje i struktura badanych zmiennych


Hipotezy badawcze


Plan i etapy badań


Operacjonalizacja zmiennych


Dobór osób do badań


Organizacja badań


Schemat statystycznej analizy danych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.