www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Organizacja badań

Organizacja badań

Ze względu na charakter pracy dobór osób do badań był utrudniony przez fakt, że osoby o orientacji homoseksualnej żyją z reguły w zamkniętym środowisku. Dlatego też wykorzystano Internet w poszukiwaniu osób, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie w serwisach dla osób homoseksualnych, prosząc o kontakt osoby, które chciałyby wziąć udział w badaniu. Na ogłoszenia odpowiedziało 150 osób. Chcąc jednak uniknąć błędu stronniczości próby złożonej z ochotników (por. Brzeziński, 1997, s. 232) postanowiono szukać innych źródeł kontaktu z osobami o orientacji homoseksualnej. Miejscem przeprowadzenia badań było też jedno ze stowarzyszeń pomagających osobom homoseksualnym. Badanie to zostało przeprowadzone przez terapeutę tamtejszego ośrodka.30.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.