www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Literatura

Literatura

A.ska, K. (1998). Ludzie obok: lesbijki i geje w Polsce. Toruń: Pracownia Duszycki.

Aronson, E. (1997). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Augustyn., J. SJ. (1996) .Ku dojrzałej, ludzkiej miłości. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bańka, A., (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W: A. Bańka, R.Derbis (red). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań: Gemini.

Boczkowski, K. (1992). Homoseksualizm. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Boski, P. (1994). Wartości, tożsamość kulturowa a jakość życia. W: A. Bańka, R. Derbis (red.). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań: Gemini.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wydawictwo Naukowe Scholar.

Brzeziński, J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa: PWN.

Borys, T. (2001) Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. W: Anna Wachowiak (red), Jak żyć - wybrane procedury jakości życia. Poznań: Fundacja Humaniora.

Chlewiński, Z., Kurcz, I. (red.) (1992). Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Clark, D. (1995).Lesbijki i geje. Jak ich kochać. Warszawa: Wydawnictwo Da Capo.

Czajkowska - Majewska, D. (1995). Ani grzech, ani choroba. Polityka 49, 79.

Derbis, R. (1994). Odpowiedzialność i wolność w kształtowaniu jakości życia, W: A. Bańka, R. Derbis. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań: Gemini.

Eichberg, R. (1995). Ujawnij się. Prawda lesbijek i gejów. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Foucault, M. (1995). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.

Freud, S. (1994). Poza zasadą przyjemności. Warszawa PWN.

Huk, T. ks. (1996). Kościół wobec homoseksualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Inicjatywa Gdańska (1992). Ruch gejowski - co to takiego? (ulotka informacyjna). Gdańsk: Inicjatywa Gdańska.

Inicjatywa Gdańska (1994). Kim jesteśmy. Dlaczego powstaliśmy. Dokąd zmierzamy. Gdańsk: Inicjatywa Gdańska.

Inicjatywa Gdańska (1997). Skrypt na temat homoseksualizmu. Gdańsk: Inicjatywa Gdańska.

Imieliński, K. (1963). Geneza homo- i biseksualizmu środowiskowego. Teoria orientacji płciowej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Imieliński, K. (1970). Zboczenia płciowe. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Imieliński, K. (red) (1980). Seksuologia kulturowa. Warszawa PWN.

Imieliński, K. (1989). Kobieta i seks. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Imieliński, K. (1992). Medycyna seksualna. Patologia i profilaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PCK.

Jaczewski, A. (1998). Erotyzm dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.

Kapiszewski, A.(1978). Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich.

Kojder, A. (1980). Co to jest teoria naznaczania społecznego? Studia Socjologiczne, 3, 45-65.

Kowalik, S. (1993). Pomiar jakości życia - kontrowersje teoretyczne. W: A. Bańska, R. Derbis (red.), Myśl psychologiczna w Polsce odrodzone: Poznań: Gemini.

Kowalik, S. (1994). Temporalne uwarunkowania jakości życia. W: A. Bańka, R. Derbis (red), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań: Gemini.

Kozielecki, J. (1976). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kurcz, I. (1994). Zmienność i nieuchronność stereotypów. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

Kutter, P. (1998).Współczesna psychoanaliza. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lahaye, T. (1994). Homoseksualizm. Co każdy powinien o nim wiedzieć. Lublin: Pojednanie.

Lambda (1994). Dyskryminacja z powodu orientacji homoseksualnej (ulotka informacyjna). Warszawa: Lambda.

Lambda (1995). Poradnik prawny dla lesbijek i gejów. Warszawa: Phare.

Lernell, L. (1980). Liberalizm i rygoryzm seksualny w różnych kulturach. Zagadnienia współczesne. W: K. Imieliński (red). Seksuologia kulturowa (s. 270-334). Warszawa: PWN.

Lew - Starowicz, Z. (1988). Seks nietypowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Lew - Starowicz, Z. (1991). Seksualne tajemnice i problemy. Warszawa: Argo

Lew - Starowicz, Z., Lew - Starowicz, Michał (1999). Homoseksualizm, Warszawa: państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Lew - Starowicz, Z. (1999). Słownik Encyklopedyczny Miłość i  Seks. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Marger, M. (1991). Race and ethnic relations. American and global perspectivies. Belmont: Wadswarth.

Maciuszek, J. (1994). Jakość życia a nieuchronnośc ludzkiego cierpienia. W: A. Bańka, R. Derbis. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań – Częstochowa.

Pużyński, S. (1993). Leksykon psychiatrii. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (1994). Warszawa: Ogólnopolskie Stowarzyszenia Grup Lambda.

Sarbińska, M. (1994). W cieni miłości i nienawiści. Łódź: Bolmar

Schaff, A. (1981). Stereotypy a działania ludzkie. Warszawa: Książka i wiedza.

Schaff, A. (1986). Człowiek w poszukiwaniu sensu życia. W: Studia Filozoficzne, 4.

Selerowicz, A. (1994). Leksykon kochających inaczej. Poznań: Softpress.

Seligman M. (1995). Co możesz a czego nie możesz zmienić(ucząc się akceptować siebie). Poradnik skutecznego samodoskonalenia. Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Siemaszko, A. (1993) Granice tolerancji. Warszawa: PWN.

Skwiecińska, O., Skipietrow, N., Więcka, A. (2002). Konkubinat nas podzieli? Nie mają ślubu więc w myśl polskiego prawa nie istnieją. Newsweek Polska, 8, 74-80.

Smith, Micheael (1992). Mniejszości: problemy i propozycja ich rozwiązania. W: Z. Macha, A. K. Paluch (red). Sytuacja mniejszościowa i tożsamość (s. 43-74). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Stolarska, M., Z., J. (2000). Jakość życia - przegląd koncepcji. (materiały niepublikowane).

Szczerba, K. (1991). W kręgu Erosa i Psyche. Wrocław: Miryan-press.

Weinberg, G. (1991). Ludzie zorientowani homoseksualnie w społeczeństwie. Poznań: Softpress.

Wilson, E. O. (1988). O naturze ludzkiej. Warszawa: PIW.

Wejnert, B. (2001). Problematyka subiektywnej i obiektywnej oceny jakości życia w badaniach amerykańskich. W: W: A. Wachowiak (red), Jak żyć - wybrane procedury jakości życia. Poznań: Fundacja Humaniora.

Woods, R. OP (1993). O miłości, która nie śmiała wymawiać swojego imienia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Wysocka, E. (2002). Dziękuję Bogu że jestem gejem. Newsweek Polska, 8, 81.

Zimbardo, P. G., Ruch, F. L. (1997). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Żurek, A. (2001). Jakość życia jednostki w perspektywie mikrostruktur społecznych. W: A. Wachowiak (red), Jak żyć - wybrane procedury jakości życia. Poznań: Fundacja Humaniora.

Komunikaty z badań:

CBOS (1994). Społeczna akceptacja homoseksualizmu. Warszawa.

CBOS (1997). Aktualne problemy i wydarzenia. Warszawa.

CBOS (2001). Postawy wobec małżeństw homoseksualistów. http://www.cbos.pl/cbos_pl.htm

INTERIA (2002) Jaki jest Twój stosunek do homoseksualistów. http://www.interia.pl


komentarze

Naprawdę bardzo, bardzo fajna praca. I temat jest rewelacyjny! Życzę koleżance wszystkiego dobrego :)

skomentowano: 2010-05-20 11:58:20 przez: Marta

uff.przeczytałem pracę i sporo tu tego. Bardzo fajna i ciekawa praca. Zaciekawiło mnie,że to właśnie kobiety były tutaj nietolerancyjne (stereotyp :p ). Bardzo ciekawa praca tylko martwi mnie czas i zrodła. Są one z przed ok 9-10 lat. Możliwe ,ze w jakims choćby niewielkim stopniu coś sie zmieniło imo praca bardzo dobra i wyczerpująca.

skomentowano: 2010-06-10 16:42:57 przez: Grzegorz

Miło, że ktoś chciał podzielić się zwoją pracą, super materiał!!
Gratuluję świetna praca.

skomentowano: 2011-06-06 15:50:25 przez: mała

Swietna praca, niezaleznie od dyskusji wokol orientacji plciowej, normy i patologii rozwojowych, gratuluje!!

skomentowano: 2011-10-14 10:48:51 przez: Ewelin a

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.