www.eprace.edu.pl » homoseksualisci

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej w okresie wczesnej dorosłości

Autor:

Ewa Organiściak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Anna Brzezińska

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek:

Pedagogika

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-03-22 22:55:57

Opis pracy:

Tematyka tej pracy skupia się wokół osób o orientacji homoseksualnej i ich poczucia jakości życia. Pomijając problem homogenezy rozróżniono osoby homoseksualne od osób pseudohomoseksualnych przedstawiając definicję homoseksualizmu według różnych autorów i ewaluację pojęcia homoseksualista i homoseksualizm w literaturze polskiej. Dużą uwagę skupiono na badaniach dotyczących stosunku społeczeństwa do osób o orientacji homoseksualnej.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.