www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Problemy badawcze

Problemy badawcze

J. Sztumski (1984, s. 28) twierdzi, że problemem badawczym nazywamy to, co jest podmiotem wysiłków badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. W mojej pracy podjęłam następujący problem badawczy:

Poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej

Zbadano grupę osób w okresie wczesnej dorosłości, a więc w wieku 23-34 lata, ponieważ z tym okresem wiekowym łączy się wiele zadań i oczekiwań społecznych - podjęcie pracy zawodowej, założenie rodziny, urodzenie dzieci. Osoby o orientacji homoseksualnej nie mogą spełnić wielu z tych ról - nie mogą zalegalizować swojego związku, nie mogą adoptować dzieci. Dlatego też ich poczucie jakości życia może się różnić w porównaniu z osobami o orientacji heteroseksualnej.

Problem główny pracy - Poczucie jakości życia - można rozbić na problemy istotnościowe i zależnościowe.

Problemy istotnościowe

Problemy istotnościowe są następujące:

1. Jakie jest poczucie jakości życia u osób o orientacji homoseksualnej?

2. Jaki jest rozkład płci biologicznej w badanej grupie?

3. Jaki jest rozkład płci psychologicznej w badanej grupie?

4. Jaki jest stopień ujawnienia swej orientacji w badanej grupie?

5. Jaki jest poziom doświadczania bycia etykietowanym przez badane osoby?

7. Skąd pochodzą badane osoby?

8. Jaka jest struktura rodzin badanych osób?

Problemy zależnościowe

Problemy zależnościowe są następujące:

1. Czy osoby różniące się poczuciem bycia etykietowanym różnią się poczuciem jakości życia?

2. Czy osoby pochodzące z różnych miejsc zamieszkania mają różne poczucie bycia etykietowanym?

3. Czy osoby pochodzące z różnych miejsc zamieszkania mają różne poczucie jakości życia?

4. Czy osoby różniące się płcią biologiczną różnią się poczuciem jakości życia?

5. Czy osoby różniące się płcią psychologiczną różnią się poczuciem jakości życia?

6. Czy osoby pochodzące z rodzin o różnej strukturze mają różne poczucie jakości życia?

7. Czy osoby różniące się stopniem ujawnienia orientacji różnią się poczuciem jakości życia?

8. Czy osoby mające różny stopień ujawnienia swej orientacji mają różne miejsce zamieszkania?komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.