www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Dobór osób do badań

Dobór osób do badań

Wyróżnia się następujące rodzaje doboru osób do badań (Brzeziński, 1997, s. 231-232): dobór celowy - gdzie badacz sam lub odwołując się do opinii eksperta wybiera określone osoby do grupy badawczej, skompletowanie próby na podstawie zgłoszeń ochotników i dobór losowy.

W niniejszych badaniach zastosowano procedurę doboru celowego wg kryterium wieku (tu: okres wczesnej dorosłości, czyli wiek od 23 do34 lat) oraz orientacji seksualnej. Osoby podzielono ze względu na ich orientację psychoseksualną, na osoby homo- i heteroseksualne.

Należy liczyć się z faktem, iż celowy dobór osób obciążony może być dużym błędem i badana grupa może nie być reprezentatywna przez co uzyskanych wyników nie można będzie zgeneralizować.

W badaniu wzięło udział 177 osób. W grupie osób homoseksualnych - 90 osób (46 kobiet i 44 mężczyzn) w grupie osób heteroseksualnych przebadano 87 osób(45 kobiet i 42 mężczyzn).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.