www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Analiza wyników badań własnych » Analiza skupień

Analiza skupień

Dla całej grupy N=177 osób przeprowadzono analizę skupień według metody k-średnich. Celem tej analizy jest wyodrębnienie grup podobnych do siebie ze względu na badane zmienne: zmienną główną zależną: poczucie jakości życia oraz zmienne niezależne: fakt bycia osobą o orientacji homoseksualnej, płeć psychologiczną, płeć biologiczną, poczucie bycia etykietowanym, stopień ujawnienia swej orientacji, miejsce zamieszkania, strukturę rodziny. Wyniki przedstawiają Tab. 3.22. i Rys. 3.15.

Tab. 3.22. Analiza wariancji dla analizy skupień


Statystyczna analiza skupień Analiza wariancji
zmienne między ss df wewn. ss df F istotn. p
Psyche

Soma

Polis

Codzienne Funkcjonowanie

skala kobiecości

skala męskości

kwestionariusz stereotypizacji

17387,16

15898,88

13877,13

12946,14

294,80

459,00

50585,61

3

3

3

3

3

3

3

8068,20

5588,00

6850,53

5545,29

16632,33

17760,79

17415,45

173

173

173

173

173

173

173

124,2730

164,0723

116,8155

134,6297

1,0221

1,4903

167,4980

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,384

0,219

0,0001

Tab. 3.22. zawiera wyniki analizy wariancji dotyczącej oceny istotności różnic pod względem porównywanych zmiennych pomiędzy wyodrębnionymi skupieniami. Analiza wariancji pokazuje, że różnice dla pięciu zmiennych są statystycznie istotne na poziomie p<0,001, a dla dwóch zmiennych - skali kobiecości na poziomie (0,384) i dla skali męskości (na poziomie 0,219) są statystycznie nieistotne. Analiza wariancji dla analizy skupień pozwoliła na wyodrębnienie 4 skupień. Średnie każdego skupienia przedstawia Rys. 3.15.


Rys. 3. 15. Wykres średnich każdego skupienia

Skupienie nr 1 - Stereotypizujący heteroseksualni zadowoleni z życia

W skupieniu tym znalazły się 24 osoby o orientacji heteroseksualnej (14 kobiet i 10 mężczyzn) które potwierdzają swoją postawą homofobię w społeczeństwie. W większości są to mieszkańcy dużych miast (13 osób). Homoseksualizm kojarzy im się z ze zboczeniem, dewiacją, jest tożsamy z pedofilią, a pobłażanie mu ściągnie na społeczeństwo gniew Boży. Ich postawa nie powoduje u nich dyskomfortu psychicznego - stanowią oni grupę osób bardzo zadowolonych z życia. Osoby te w trzech obszarach osiągnęły średni, wysoki lub bardzo wysoki poziom poczucia jakości życia. Jedynie w obszarze Polis jedna osoba osiągnęła niski poziom poczucia jakości życia.

Skupienie nr 2 - Introwertycy nie sprostający oczekiwaniom społecznym

W skupieniu tym znalazło się 46 osób - 41 osób o orientacji homoseksualnej (19 mężczyzn i 22 kobiety) i 5 osób o orientacji heteroseksualnej (3 mężczyzn i 2 kobiety). Najwięcej osób z tej grupy to mieszkańcy wsi (21 osób). Wszystkie te osoby odczuwają niskie poczucie jakości życia w obszarze Polis. Są to osoby nie spełniające w swoim przekonaniu ról społecznych. Z tego powodu osoby te odczuwają pewien dyskomfort związany z naciskiem społeczeństwa. Osoby homoseksualne, które znalazły się w tej grupie to osoby które nie ujawniły swej orientacji i czują się z tym źle, lub ujawniły i nie zostały zaakceptowane (11 osób z tej grupy korzysta z pomocy ośrodków terapeutycznych). Osoby heteroseksualne, które znalazły się w tej grupie to osoby mieszkające na wsi (4 osoby) i 1 mieszkająca w dużym mieście. Wszystkie łączy odczucie, że nie posiadają umiejętności pozwalających im sprostać życiu w społeczeństwie i wypełnieniu ról zgodnych ze społecznym oczekiwaniem.

Skupienie nr 3 - Intelektualiści spełniający się każdego dnia

W skupieniu tym znalazło się 95 osób - 49 osób o orientacji homoseksualnej (25 mężczyzn i 24 kobiety) i 46 osób o orientacji heteroseksualnej (23 mężczyzn i 23 kobiety). Większość osób to mieszkańcy dużych miast (54 osoby). Wszystkie osoby uzyskały wysoką średnią w poczuciu jakości życia w dwóch obszarach - Psyche i Codziennym Funkcjonowaniu. Są to więc osoby radzące sobie w na co dzień, nie mające problemów w podejmowaniu decyzji, potrafiące obserwować życie codzienne. Osoby heteroseksualne, które znalazły się w tej grupie osiągnęły bardzo niski i niski poziom stereotypizacji osób homoseksualnych.

Skupienie nr 4 - Streotypizujący heteroseksualni niezadowoleni z życia

W skupieniu tym znalazło się 12 osób o orientacji heteroseksualnej (6 mężczyzn i 6 kobiet). W przeważającej większości są to mieszkańcy wsi (8 osób). Natomiast w kwestionariuszu stereotypizacji osoby te uzyskały najwyższą średnią Osoby homoseksualne według nich można bez problemu rozpoznać na ulicy (geje są zniewieściali, a lesbijki męskie), homoseksualizm jest tożsamy z pedofilią, transwestytyzmem, transseksualzimem, a pobłażanie mu ściągnie na społeczeństwo gniew Boży. Osoby te są dla nich egoistycznymi zboczeńcami o skłonnościach masochistycznych, którym życie upływa na łowach i szukaniu kontaktu seksualnego Przyczyną zaś tej orientacji jest masturbacja, bierny lub nieobecny ojciec i dominująca, nadopiekuńcza matka. Osoby w tym skupieniu wykazały jednak niski stopień Poczucia Jakości Życia - w obszarze Psyche i Codzienne Funkcjonowanie uzyskały najniższe średnie spośród czterech grup.

Rozkład osób w poszczególnych skupieniach przedstawia Tab. 3. 23.

Tab. 3. 23. Rozkład przypadków dla poszczególnych zmiennychSKUPIENIA
zmienne 1 (N=24) 2 (N=46) 3 (N=95) 4 (N=12)
płeć

kobieta/mężczyzna

14/10

24/22

47/48

6/6

orientacja psychoseksualna

homoseksualna/heteroseksualna

0/24

41/5

49/46

0/12

miejsce zamieszkania

wieś /małe miasto/duże miasto

2/9/13

21/12/13

10/31/54

8/2/2

stopień ujawnienia swej orientacji

nie ujawnienie

bardzo niski stopień

niski stopień

średni stopień

wysoki

całkowite ujawnienie

0

0

0

0

0

21

5

18

8

5

4

6

8

16

14

7

5

45

0

0

0

0

3

9

struktura rodziny

ilość rodzeństwa 0/1/2/3/4

posiadanie matki żyje/nie żyje

posiadanie ojca żyje/nie żyje

8/15/0/1/0

22/2

21/3

20/14/6/5/1

42/4

44/2

39/42/10/1/3

88/7

80/15

4/6/1/1/0

11/1

11/1

Psyche

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

0

0

2

13

9

3

22

16

2

1

0

0

8

48

39

1

7

3

1

0

Soma

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

0

0

1

9

14

6

27

11

2

0

0

0

6

37

52

1

7

3

1

0

Polis

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

0

1

6

8

9

13

25

8

0

0

0

2

21

41

31

2

8

2

0

0

Codzienne Funkcjonowanie

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

0

0

0

9

15

10

20

10

4

2

0

1

3

29

62

1

8

2

1

0

płeć psychologiczna

osoby określone seksualnie

osoby nieokreślone seksualnie

osoby krzyżowo określone

osoby androgyniczne

5

6

4

9

6

17

15

8

22

29

20

24

3

2

1

6

stereotypizacja - osoby heteroseksualne

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

poczucie etykietownia - osoby homoseksualne

bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

0

0

8

13

3

-

-

-

-

-

2

2

1

0

0

10

2

5

4

20

29

17

0

0

0

9

3

15

14

8

0

0

2

8

2

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie przypadków każdego skupienia zawiera Załącznik nr 8.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.